The Institute for the Study and Treatment of Pain

DUTCH 


Wat is IMS? GunnIMS: Intramusculaire Stimulatie


Overgevoeligheid en spier verkorting kan niet worden geopereerd, terwijl pijnstillers en andere analgetica, zoals ontstekingremmers, de pijn alleen enigszins maskeren en de toxiciteit in het lichaam doen toenemen, en zodoende het probleem veelal verergeren. Neuropathie reageert alleen op een natuurlijke input van energie.


Intramusculaire stimulatie (IMS) is een totaalsysteem voor de diagnose en behandeling van myofasciale pijnsyndromen. Dit zijn chronische pijn-aandoeningen in het bewegingsapparaat waarbij geen duidelijke tekenen van letsel of ontsteking te vinden zijn. IMS is gebaseerd op westers-medische wetenschap en heeft een solide basis in het radiculopathisch pijnmodel, dat nu wordt onderkend en ondersteund door vele deskundigen in het veld. Het werd ontwikkeld door Dr. Gunn, indertijd werkzaam als arts bij de Worker’s Compensation Board van British Columbia in de jaren '70. Daar deed hij onderzoek naar het grote aantal merkwaardige en hardnekkige ziekte-gevallen en raakte gefrustreerd over de povere resultaten van de ineffectieve behandelmethoden die tot zijn beschikking stonden.


Zijn behandeling, de IMS methode, waarbij acupunctuurnaalden gebruikt worden, richt zich specifiek op aangedane spieren die op enigerlei wijze (overbelasting, overprikkeling) contract en verkort zijn geraakt.


Bij IMS wordt een grondig lichamelijk onderzoek van de patiënt verricht door een bevoegde behandelaar, die de lichamelijke kenmerken van neuropathische pijn vaststelt. Dit fysieke onderzoek is essentieel, omdat chronische pijn vaak neurologisch van aard is, en derhalve in de verschillende weefsels niet zichtbaar wordt bij röntgendiagnostiek, MRI Tests, bot- en CT scans. Het niet herkennen van deze signalen leidt tot een onnauwkeurige, onjuiste diagnose en vormt dus geen goed uitgangspunt voor therapie.

De behandeling bij IMS bestaat uit dry needling van aangedane gebieden van het lichaam, er wordt dus niets geïnjecteerd. De te behandelen punten kunnen zich bevinden midden in strakke, gevoelige spierstrengen, of ze kunnen bij de wervelkolom liggen waar de zenuwwortel geïrriteerd en supersensitief geworden is. Aanprikken van een normale spier is pijnloos. Echter, een verkorte, supersensitieve spier zal bij aanprikken een soort krampsensatie geven. Het resultaat is drieledig. 


  • Eén: de rekreceptoren in de spier worden gestimuleerd, waardoor een reflexmatige ontspanning optreedt (verlenging). 
  • Twee: de naald veroorzaakt ook een micro-wondje waardoor de bloedcirculatie in het gebied toeneemt, en het natuurlijke genezingsproces op gang komt. 
  • Drie: door de behandeling ontstaat een elektrische spanning in de spier waardoor de zenuw functie normaliseert. De naald die bij IMS gebruikt wordt bij het aanprikken van de spieren is in essentie een specifiek en uniek instrument voor de diagnose van neuropathische spierpijn.


Het doel van de behandeling is om spierverkorting op te heffen, waardoor de druk op en irritatie van de zenuw afneemt. Supersensitieve gebieden krijgen hun normale gevoeligheid terug, en de aanhoudende trek die van verkorte spieren uitgaat wordt opgeheven. IMS is zeer effectief bij spieren die een contractuur vertonen, en waarbij door de verkorting in de spier een mechanische pijn veroorzaakt wordt. IMS behandelt in feite de onderliggende neuropathische aandoening die de pijn veroorzaakt. Mits vakkundig uitgevoerd is IMS opmerkelijk succesvol, zoals blijkt uit de verbetering van de symptomen en tekenen, zelfs bij chronische rugpijn met radiculaire tekens.


IMS is in sommige opzichten vergelijkbaar met acupunctuur. Er zijn echter een aantal belangrijke verschillen. IMS vereist een (para-)medisch onderzoek en diagnose door een arts/therapeut met een gedegen kennis van de anatomie. Naaldinserties worden uitgevoerd op basis van fysieke bevindingen en niet op basis van vooraf bepaalde, niet-wetenschappelijke meridianen. Zowel subjectieve als objectieve effecten worden hierbij veelal direct waargenomen.


Trefwoorden: intramusculaire stimulatie, intra-musculaire, ims, cgims, Gunn ims, dry needling, acupunctuur, triggerpoint, myofasciale pijn


REFERENTIE

Het Instituut voor de studie en behandeling van pijn (iSTOP)

Vancouver, BC Canada

Website; http://www.istop.org/ims.html

Telefoon: 1.604.264.7867


VINDEN CGIMS PRACTITIONER - Internationale gidsOur gratitude goes out to all iSTOP members and donors for making this directory and website possible. 

Thank you for making GunnIMS resources available to the public, for patients, practitioners, researchers and enthusiasts alike.


Gunn IMS "points" the way!2021 © The Institute for the Study and Treatment of Pain
is a Not for Profit organization
Canadian 
Charity #89159 8575 RR0001


donate todayPowered by Wild Apricot Membership Software